• Mon. Oct 26th, 2020

lockdown

  • Home
  • देवतारी त्याला कोण मारी

देवतारी त्याला कोण मारी

गेली चार महीने लॉकडाऊन आहे अन ह्या परीस्थितीत हातावर काम करणार्या लोकांचे खुप हाल होत आहेत अन प्रौडक्शन बेस कंपनी पण खुपच प्रॉब्लेममध्ये आहेत १५ करोड जनता बेरोजगारीच्य उंबरठ्यावर आहे…