• Tue. Oct 27th, 2020

श्रावणातला पाऊस

  • Home
  • श्रावणातला पाऊस

श्रावणातला पाऊस

श्रावणातील पाऊस म्हणजे अंगावर घ्यावासा वाटणारा पाऊस असतो.ऊन सावलीचा खेळ आणि त्यात पडणारा श्रावणी पाऊस एक वेगळाच आनंद देऊन जातो. श्रावणातील आनंद लिहून सांगण्यापेक्षा स्वतः जास्त अनुभवून समजू शकतो.   श्रावणातील…