• Tue. Oct 27th, 2020

जग बुडी

  • Home
  • ऐसा दिस न घडो

ऐसा दिस न घडो

हजारो वर्षांची परंपरा असलेली वारी आज चक्क त्यात कोरोनामुळे खंड पडलेला आहे विठ्ठरायाही कदाचित तुम्हा वर रागवला असणार कारण माणसात त्याला देव दिसतोय कुठ? साधू संतावर हल्ले होत आहेत पाप…